Wednesday, March 28, 2007

RAWITDAWIT

AMBUBULATO

Kaidto na an harigi mi
kawayan pa sana,
pigtatakutan an ambubulato
na garo mga ulaypan,
lalo na kun makalaog ini sa talinga
kakakanon daa kaini an alimantak
sagkod na an biktima matigbak.
Kaya bago magturog,
pigpapagpag muna
an mga tamong asin ulnan
tanganing matunlag
an mga haralabang insekto.

Minsan, nakakua kaming
sampulong ambubulato,
garo ini mga kutong
piggadan ni Nanay,
pigtipon niya an mga ini
asin sabay-sabay na pigrunot
kan saiyang bakya.
Asin duman,
nahiling kong naglaad sinda
kulay berde, maliwanagon!
Sa boot-boot ko,
nagigin palan aninipot
an mga ginagadan na ambubulato.
Abang gayon kan saindang
durungan na kagadanan!

CADLAN

Kinagat kan namok an bua
sa may harani sa saiyang talinga.
Dai na kaini namati an kulog
kan enot na tadok.

Basog-basog na an namok.
Nakakapananok gayod an dugo kan bua.

Kan nakakuang salming an bua,
nahiling niya si namok:
‘Gayon talaga kan sakuyang arong.’

Kan pigkapotan niya ini,
dai na nakalayog si namok.
Napusi ini tulos. Nagdugo.

Sabi kan bua,
‘Ay, punggod palan.’

No comments: