Wednesday, March 14, 2007

KULTO NI SANTIAGOMaluwas sa Dapitan an saro ko pang osipon na sinurat ko pagkatapos tulos kan Palanca. http://drag-on-fly.blogspot.com/2007/02/dapitan-entrance.html. Inda ko lang, alagad sa panahon na garo mayo kang maisurat, nagluluwas man an mga nahimo mo nang obrang arog kaini. Binaretaan man ako ni John Iremil Teodoro na nagluwas na an SanAG, an literary journal kan University of San Agustin sa Iloilo asin yaon duman an sakuyang osipon na LANGAW na naggana sa Palanca. Sa pagsurat ko kaining blog entry na ini, nagtext si Fr. Wilmer na kun pwede daang i-serialize an mga osipon ko sa Vox Bikol. Paano ko ini masasayumahan kun sakali? Ano daw kun iistorya ko na simga pagdaklag sakuya nin lapis sa laog kan seminaryo? Si mga anito asin luto na naglalakaw. Abangan na sana ta mabibilog naman an panibagong koleksyon nin mga osipon.

No comments: