Monday, June 20, 2005

BOOK LAUNCHING

Imbitado an gabos sa paglansar kan librong BALALONG: A COLLECTION OF BIKOL PROVERBS, ini tinipon asin tinawan nin bagong pagbasa asin paghorop-horop ni Father Philip Bersabe, sarong padi asin professor sa Holy Rosary Minor Seminary. An libro may paneot na tataramon na sinurat kan retired UP Professor na si Maria Lilia F. Realubit. Siring man, an sikat na kolumnista asin parawit-dawit na si Frank PeƱones asin si Rudy Alano na Bikol Coordinator sa NCCA nagtao kan saindang pag-omaw sa nasabing koleksyon na ilalansar sa Biyernes, Hunyo 24, 2005, alas dos, sa seminaryo. Hirilingan kita!

An libro may presyong dos syentos pesos sana.

Saturday, June 18, 2005

ORAGON

Call for submissions for OragonRepublic.com anniversary poetry folio
Premier Bicol Web site OragonRepublic.com is accepting manuscripts for its anniversary poetry folio.
Deadline is on July 30. Contributors should send poems written in any of the Bikol languages via oragonrepublicfolio1@atenista.net Re: OragonRepublic poetry folio.
Submissions must include a bio-note.
Poems previously published in OragonRepublic.com will also be considered for publication. The folio will be distributed as souvenir program during the anniversary celebration on August 10 in Naga City.