Friday, April 27, 2007

SIGNOS KAN SATUYANG PANAHON

Kadaklan na beses napaghohona an mga signos kun uminagi na an kagadanan o an katapusan kan sarong bagay o tawo, marahay man nanggad na hilingon ta an mga signos kan satuyang panahon na pwedeng maging bitoon sa satuyang kaagahan o kaya pwertahan nin gagamban para sa kagabsan. Dai ko pinagninigaran an pirang pangyayari asin bagay-bagay na pirit na nagtutulod asin nagpapakarhay kan satuyang kamugtakan. Dai ako nawawaran nin paglaom para sa buhay, para sa satuyang banwaan. Alagad an paglaom dai nangangahulugan nin katapusan. Boot sabihon dai kita dapat makuntento sa satuyang mga linalaoman, dapat na ini mahimo asin mapangyari. Sa kadaklan na beses an satuyang mga nilalaoman dai man nangyayari asin napapangyari nin huli sa pagputik, pagdaya asin mga mandatang motibasyon asin intensyon poon pa sa poon. An paglaom garo gadan na nakabayo na satuyang binubuhay sa paagi nin paglatigo. Kuntento na kitang madangog an paglaom sa ngimot kan satuyang mga lideres na ngonyan nagpaparada naman asin nagbabariwas kan saindang mga pandok asin programa. Kun hihilingon, sa panahon kan satuyang eleksyon na ini mahihiling an magkapirang signos na nagsasaysay na madali na an satuyang dagos-dagos na pagruro na kaya sanang malabanan kan pagsabuhay asin pagsararo kan satuyang nilalalaoman.
An eleksyon sa satuya garo sarong karnabal asin ini an makusog na signos kan panahon. Dinadara kita sa sarong pantastikong reyalidad na garo man sana pareho kan eksperinsya nin pagbutas nin kwitis sa kalangitan. Tolong bulan bago an eleksyon, tambak sa proyekto asin pagpapaaspalto kan satuyang tinampo, alagad sa tolong terminong matukaw, dai malagbas sa bilang kan muro an proyektong gigibohon. An signos kan eleksyon na ini nagpapahiling man na an sistema pulitika sa Pilipinas, purog o kaya bansot. Dai ini minalangkaw o kun baga man pira sanang pulgada ta dakulaon nang marahay an mga demonyong inataman niyato, mga demonyong ginibo ta nang salming, mga demonyong dai tang gayo nahihiling nin huli ta mas dapat tang kinukumpisal an pananangbay kan mga agom, pagraway, pag-ikit alagad dai ta ikinukumpisal an mga kasalanan na gingibo ta bilang sarong sosyodad arog kan dai pagbayad nin tamang buwis, pagkuá nin bond paper sa opisina, pagdaya sa kontraktor asin iba pa na mas halawig pa kan listahan niyato sa utang sa Bombay. Dapat ta nang ngalasan kun ano an ginigibo kan satuyang Kristiyanong pagtubod sa katotoohan na kita an pinaka koraptong nasyon sa Asya. Dapat ta nang ngalasan kun tano ta lalong naglalakbang an rayo kan mayaman asin dukha sa satuya minsan sinasabing an simbahan para sa mga nagtitios asin nagsasakit. Alagad sa katukdoan man kan simbahan, bako sana an simbahan an mahihiling tang edipisyo o an mga Obispo asin padi. An simbahan iyo kita na minabilog kan satuyang sadiring pamilya asin parokya. May mga pagtulod man an simbahan alagad ano ta garo dai ini nakakasagom? Kung baga man baka kaipuhan pang mas maging sayod an simbahan sa saindang katukdoan. Sa kaso kan Pampanga, sarong padi an madalagan sa pagkagobernador tanganing tawan nin alternatibong opsyon an mga tawo. Sa sakuya saro ining signos kan panahon na dapat niyatong tawan nin odok na pagmansay. Sabihon ta nang minsan igwang sadiring mga isyung inaatubang an Katolikong simbahan sa satuya, dakul pa man an nagtutubod sa simbahan bilang sarong sandayan, balwarte nin moralidad asin giya sa buhay kan tawo. Kun mismong an mga ministro kan satuyang simbahan na an naglalaog sa pulitika, nangangahulugan ini kan desperado nang sitwasyon kan sistema kan satuyang gobyerno. Saro ining pusuanon na lakdang kan padi minsan ngani dai ini uyon sa katukdoan kan simbahan na nag-orden sa saiya. Alagad bako ining moral na isyu na dapat gamiton laban sa padi o sa simbahan na saiyang kinakaayonan. Saro ining makatakot na signos na pundohon ta na an pagpili nin mas sadit na demonyo laban sa mas dakulang demonyo. Dai dapat maging opsyon an karatan, an korapto sa satuya. Radikal na pinipili an katotoohan na minsan makulog, minsan nagrurumpag kan status quo na nag-oripon na sa satuya, an katotoohan sana an makakatao satuya nin tunay na kapanoan nin buhay. An lakdang na ginibong ini kan sarong padi sarong signos bako sana sa gobyerno kundi sa parehong simbahan na kinakaayonan niyato gabos.

Thursday, April 26, 2007SATANAS

Inihanda ang sentensya sa mga nasasakdal:
Yakapin ang grabedad ng pagkakahulog.

Sabik niyang naisip ang eksena—
kung paano lalapag ang kanyang mga paa sa lupa.

Batid nilang hindi na sila maaaring lumingon,
silang buong kampon na piniling magkalaman
ang mga pag-aalinlangan.

Sadyang marahas ang liwanag.
Naiisip niya ang lamig sa dilim.

Hinahasa na ang espada na puputol
sa mga pakpak.

Sa kanilang sugat makikita
ang mapa ng mundo.


April 23, 2007
Iriga

Tuesday, April 24, 2007

at 24At 24, this is what I've gotten so far: meet new and old friends, lit a candle and murmur an old mantra of my childhood, and look for that magnificent light that slashes my soul.Thursday, April 19, 2007

OUT! BAKAL NA KAMO!


Igwang riparo si Vic Nierva manungod sa MGA TULANG TULALA na maluwas sa Vox Bikol. Hilingon asin basahon digdi: http://www.aponihandiong.blogspot.com/.
An nasabing libro mababakal na ngonyan sa Naga asin Iriga, sa St. Pauls asin Giringgiting. Sa ngapit na panahon, mahihiling naman ini sa mga National Bookstores asin iba pang bookstores sa Manila asin sa iba pang lugar digdi sa Pilipinas.
Padabaon ta sadiring tataramon.

Tuesday, April 10, 2007

SUPORTAHAN TA INI!

RAUL S. ROCO YOUTH ACHIEVEMENT AWARDS

RATIONALE

People say that RAUL S. ROCO (1941-2005) could have been the best Philippine president we ever had. He exemplified honor, honesty, and hard work in public service as Education Secretary (2001-2002), as Senator (1992-2001), and as Representative, 2nd District, Camarines Sur (1987-1992).

He believed in the young Filipinos especially in the young Bikolanos. He saw them as shoots that could thrive fully and work for a great country with a great people if given the opportunity to do concrete things.

He was an active reformist since his younger years. He loved changing things for the best while fighting for the right at all cost. He always said that dreams for his beloved country, like hope, must not die.

Like all great men, he died without realizing his dreams for our country. Yet, “dreams never die,” his legacy will continue as long as young Filipinos particularly the young Bikolanos believe in making “a creative people in a self-reliant nation, united under one God” a living reality as he envisioned it to be. Then like him, generations of Filipinos can dream on, hope on and live on.

OBJECTIVES

The Raul Roco Youth Achievement Awards (RSRYAA) has the following objectives:

1. To honor Raul S. Roco for sowing the seeds of change and in believing that the Filipino is honorable, honest, and hardworking,

2. Recognize the role of the youth in nation-building. He often said that “the youth is called to serve their country not tomorrow but today.” They should involve themselves and participate actively in the affairs of the country.

3. The winners will serve as role models of leadership in community service. The impact of cooperation in implementing a solution to a particular problem affecting their community should result to social transformation in the area they have chosen to serve.

It is for these reasons that the Raul S. Roco Foundation, Inc. together with the City Government of Naga, seeks to recognize the contribution of youth groups in the Bikol Region, whose achievements of service for the common good have been inspired by Raul S. Roco’s ideals and vision.

MECHANICS

Eligibility – Any youth group, ages 15 to 25, who are school-based, church-based, barangay based, or organized out-of-school youth, officially endorsed by their school head, parish priest, barangay captain, DSWD respectively, regardless of number of members, religion, social status, ethnicity, and ideology are qualified to participate.

Criteria – evaluation shall be based on the following:

40% - Substance of Service – the degree of uniqueness/originality of programs/projects/activities to the community

30% - Impact of Performance – the extent the programs/projects/activities benefited the community

30% - Cohesiveness of Action – the level to which group members positively influenced each other
Timeline – only existing programs/projects/activities for at least six (6) months prior to October 26 of each year shall be qualified. The youth groups are encouraged to focus on identified problems in their community that they have decided to act on solving.

April 26 Deadline for Submission of Applications.
May 26 Announcement of Qualifiers.
August 26 Announcement of 10 Semi-Finalists.
September 26 Interview and Final Judging of the 5 Finalists.
October 26 Awards Night of the 5 Winners.

Incentives

1. All Finalists will receive a trophy designed by National Artist Salvador Bernal
2. The Best Youth Group will receive a cash prize of P50,000.00
3. Consolation Prizes of P10,000 each for the four (4) Finalists

Application Forms

Application Forms are available at the following:

Iriga City : Office of Student Affairs, University of Saint Anthony
Legaspi City : Legaspi City Tourism Office
Sorsogon City: Office of Student Affairs, Sorsogon State College
Naga City and Camarines Sur:

Raul S. Roco Library, City Hall Compound, J. Miranda Avenue, Naga City (Landline: (054)472-70-95/email: raulroco_library@yahoo.com ),
Student Affairs offices of Universidad De Santa Isabel, Ateneo De Naga University, University of Nueva Caceres, offices of barangay captain in Naga City, or download all pertinent documents at www.naga.gov.ph/library website.

The RSRYAA Awards Night will be held every Raul S. Roco Day (October 26), starting year 2007, and every year thereafter in Naga City.


Board of Evaluators/Judges

The Board of Evaluators/Judges shall be composed of persons of integrity, credibility, and competence from the following sectors:

Two (2) from the Raul S. Roco Foundation, Inc.
Two (2) from the City Government of Naga/Government Agency
Two (2) from the Non-Government Organization
Two (2) from the Business Sector
Two (2) from the Print/TV/Broadcast Media

The chairperson shall be elected from among themselves.

The decision of the Board of Judges is final.

NababareraNababarera, Baao
Sabado de Gloria
Monday, April 09, 2007


SILANG MGA IBON

Matuto tayo sa mga ibon.

Alam nila kung kailan
sila mangingitlog at iipot
kahit tanging ang puwit
lamang ang lagusan ng katawan.

Batid nila kung ano
ang para sa pugad
at ano ang para sa lupa.

Tinuturoan tayo ng mga ibon
na wala sa tae ang lahi.

SIRANG MGA BAYONG

Makatuod kita ka mga bayong.

Isi nira kun kunu sira
mingitlog o umiipot
dawa s asana man lubot
luluwas a ngamin na galin sa awak.

Tata’o sira kun unu
a para sa sasalagan
saka kun unu a para sa raga.

Tinutut-turuan kita ka mga bayong
na uda sa udu a lahi.


AWAK

Baga na mapa a awak ka tawo:
A gira sa palad pwedeng maisiyan
Kun ika makagagalin sa kinamundagan mo,
Kun uda ika kali-kali, pwedeng sabiyon ikang aswang.
A mga linya sa angug nagsasabi kunu kun unung
klaseng tawo ika, kun pauno ka mig-raan.
Pagmaduag kunu talinga, uban ka sadi kinaban.
An kunung pakagugum ka kamot mo amu man
pakadakulu ka puso mo.
Agku mga ugat na rurunan sana maiisiyan na ilang ka awak
na kun pig-iisip ko ading mga bagay na adi
manungod sa awak ta, baga naman sana ko
nagsisimbag sa unga kun unu natatawban ka kamot,
kun tawo o gila, buhay o kagraranan.


SIRANG MGA TALAPANG

Kada tig-uran,
mapupuno sa mga tigbak na talapang a tinampo.
Babatluy pa kaya sira sadu kababaan,
sadtu oma ta matutubigan.

Alagad sa silong ko, dakul man a talapang na di maliligis,
ta pag-gagab-i, marurungog ko galin sadtu oma
a mga bura ka ibang talapang, kaamu sa nagbaba-uy,
kaamu sa kinasisiraman, kaamu sa nagpapa-ibug
kaamu sa na’ngingigin, kaamu sa mga nagraanan.SILANG MGA PALAKA

Tuwing tag-ulan
napupuno ng mga patay na palaka ang kalsada.
Tumatawid pa kasi sila sa mababang lugar,
doon sa palayan kung saan madaling tumaas ang tubig.

Subalit sa tingin ko, marami ring palaka ang ‘di nasasagasaan,
dahil pagsapit ng gabi, maririnig ko mula sa palayan
ang iyak ng ibang palaka, parang tumatawag,
parang nasasarapan, parang nagpapainggit,
parang nanganganak, parang mga namatayan.

Sunday, April 01, 2007

DOMINGO DE RAMOS


Yaon na an Semana Santa. Mas makolor ini sa Pilipinas kisa sa Krismas, mayamanon an simbolismo nin huli ta mas harani ini sa sintido asin puso ta. Bakong harayong isipon na an kagutoman asin talamak na kurapsyon, iyo man an satuyang padagos na pasyon.