Thursday, April 19, 2007

OUT! BAKAL NA KAMO!


Igwang riparo si Vic Nierva manungod sa MGA TULANG TULALA na maluwas sa Vox Bikol. Hilingon asin basahon digdi: http://www.aponihandiong.blogspot.com/.
An nasabing libro mababakal na ngonyan sa Naga asin Iriga, sa St. Pauls asin Giringgiting. Sa ngapit na panahon, mahihiling naman ini sa mga National Bookstores asin iba pang bookstores sa Manila asin sa iba pang lugar digdi sa Pilipinas.
Padabaon ta sadiring tataramon.

No comments: