Saturday, March 12, 2011

12/03/2011

Lilipat na ako sa isang bagong tahanan. Matagal-tagal na rin dito.