Sunday, March 27, 2005

KAMOTE

Walang ibang ginawa si Ma’am kundi
ang utusan kaming magtanim ng kamote.
Araw-araw para kaming gumagawa
ng mga nitso, doon namin itinatanim
ang mga wakag ng kamoteng
aming pinutol-putol, at pagkatapos,
umiigib kami ng tubig sa ilog upang
ipandilig sa mga alagang pananim.

Hanggang sa bigla lumaki at gumapang
ang mga sanga ng kamote papunta
sa kinakalawang naming plagpul
naabot pati ang namuti naming bandila.
Gusto sana naming bunutin ang mga kamote:
kaya lang pinagalitan lang kami ni Ma’am
huwag daw naming pakikialaman
dahil sayang ‘yung pagod at oras
at ang lamang-ugat na maari naming
anihin pagdating ng panahon.

Kaya pinabayaan lang namin na gumapang
ang kamote hanggang sa makapasok
na ang mga ito sa loob ng silid-aralan namin,
mas lalong bumilis ang paglaki ng mga kamote
lumaki ang mga wakag nito at nakarating
sa mesa nin Ma’am na may mga larawan
ng anak niya, at pagkatapos gumapang ito
papunta sa mga larawan ni Rizal at Bonifacio
pati sa Diyos na araw-araw naming pinagdadasalan,
pati sa mga sirang upuan namin,
mga aklat na pinagpapasa-pasahan namin
(isa sa tatlong mag-aaral)
papunta sa mga bintana namin na kumapal
na ang alikabok na dumikit, pati sa sahig namin
na araw-araw naming binubunot, nililinis
(lalo na kung may superbaysor na darating)
hanggang sa gumapang ang mga wakag ng kamote
papunta sa aming mga ulo.

Para kaming sinasakal, hindi kami makagalaw
Walang makita, di makabasa at di makasulat.
At nang maisipan ni Ma’am na kutkutin
ang mga lamang-ugat ng kamote,
hinukay nang hinukay ng titser namin
ang aming mga ulo, isa-isa kami,
depende sa apelyido.
Naghukay nang naghukay si Ma’am,
naghanap ng kamote sa loob ng ulo namin
ipapakain niya raw kasi sa bagong dating
na superintendent na nagbisita sa amin,
kaya lang, puros bulok na kamote ang
naani ni Ma’am.
Kaya ngayon, nagtitiis kami sa sakit
ng palo at hapdi ng mura ni Ma’am
na natanggap namin sunod-sunod.

Saturday, March 12, 2005

Congrats Jo!

UP ICW NAMES 20 WRITING FELLOWSLIKHAAN:
The UP Institute of Creative Writing (UP ICW)has named 20 writers from all over the country asFellows to the 44th UP National Writers Workshop. TheWorkshop will be held from 27 March to 9 April 2005at the Inn Rocio in Baguio City. The Workshop theme is"Panitikan at Globalisasyon."From a total of 125 applicants, the chosen ones are:Fiction in English – Billy T. Antonio (City Collegeof Urdaneta), Carljoe M. Javier (UP Diliman), MichelleC. Sia (DLSU Manila) & Ana Maria Socorro G. Villanueva(DLSU Manila); Fiction in Filipino – Dennis Andrew S.Aguinaldo (UP Diliman), Ma. Regina L. Marcos (UPDiliman), Errol A. Merquita (UP Mindanao) & ChuckberryJ. Pascual (UP Diliman); Poetry in Filipino ─ Dexter B. Cayanes (UP Diliman), Jaime Dasca Doble(Asia Pacific Film Institute), Emmanuel V. Dumlao (UPLos Baños) & Maricristh T. Magaling (UP Diliman);Poetry in English – Catherine L Candano (AdMU), ArkayeKierulf (AdMU), Lourdes Marie S. La Viña (UPDiliman), Ma. Virginia M. Torres (UP Diliman); Poetry in Bikol – Jocelyn Alarcon Bisuña (Ateneo de NagaUniversity) & Victor Dennis T. Nierva (AdNU); Drama─ Layeta P. Bucoy (UP Los Baños) & Mae AngelicaTherese Heruela (UP Diliman).The Teaching Staff, for the first week (27 March to 2April), are: Victor Emmanuel D. Nadera Jr. (UP ICWDirector), Joi Barrios (Workshop Director), AmeliaLapena-Bonifacio, José Y. Dalisay Jr., BienvenidoLumbera, Carla M. Pacis (Workshop Coordinator), RolandB. Tolentino, Ricardo M. de Ungria & Rene O.Villanueva; for the second week (3-9 April): Nadera, Barrios, Gémino H. Abad, Virgilio S. Almario, J.Neil C. Garcia, Cristina Pantoja Hidalgo, Charlson L.Ong & Jun Cruz Reyes.The Workshop Fellows are requested to confirm theirparticipation on or before 20 March. For inquiries call the UP ICW at 922-1830.