Tuesday, March 06, 2007

MINUTOSMINUTOS

‘Nagagadan an saldang.’ Ini an tukdo samuya.
Nagbabawas an liwanag kaini siring sa milyon na bitoon.
Bago ini magadan, magkakaigwa kan pig-aapod na super nova.
Ini an garo huri niya man na pasali. Huring liwanag bago magadan.
Igwa sanang otso minutos bago mamatian kan kinaban
na gadan na an saldang. Kun mangyari na ini,
an mga planeta mabaranggaan na garo mga awtong nawaran preno.

‘Gadan naman kita gabos kaan.’
Alagad igwa nang signos na madali nang magadan an saldang:
An mga bukid na niyebe natutunaw
asin an pirang isla minalubog na sa dagat.
An mga disyerto nagigin dagat giraray
asin an mga tulang kan suanoy na hayop
saro-sarong manunumpungan sa mga syudad nin tawo.

‘Madali nang matapos an kinaban!’
Ini man an sabi kan Amerikanong misyonerong
nana’o nin libreng Bibliya sa eskwelahan.
Naglitanya man siya nin mga patanid:
Magiyera an mga nasyon bago magdatong an Kristo.
Malinog nin makusog. Mabirik an panahon:
Mabagyo minsan tig-init. Mauran nin asido.
Dakul pang helang an maabot asin makakatukaw
na sa puwesto an Black Pope kan mga Katoliko.
Madakul an relihiyon. Bibitayon an mga diktador.
Madidiskubre an mga di-kalibreng
armas na sa hiling sana kan mata pwedeng gamiton
an badil asin pasabugon an sarong nasyon.

Pagluwas sa klase, sibot kaming nagruluwas
igwa sana kaming kinsi minutos na recess
kaya napili tulos nin taya ta makawat nin tagu-taguan,
maharanapan sa mga pamilyar ng lugar:
‘Pagbilang kun sampulo, nakatago na kamo,
saro, duwa, tulo, apat…lima…anom….pito
walo…siyam…sampulo!.’

No comments: