Wednesday, May 30, 2007

AN KAHON NA INAAPOD NA TELEBISYON

An adbyento kan telebisyon asin an pag-abot kan cable networks sarong dakula asin makusog na sulog na nakapabago kan buhay nin tawo. Kun dati kaidto Channel 9 (RPN) sana an kayang makua kan black and white niyamong telebisyon, ngonyan, haros masanggatos na an channels na kayang kuanon sa pgpindot sana kan remote controls. Poon sa mga entertainment channels arog kan sports asin moda sa pagbado, mga bareta (CNN asin BBC), mga knowledge channels arog kan Discovery asin National Geographic, mga relihiyon (EWTN, Dating Daan, Iglesya ni Kristo ibali ta na man an government channel na may kulto man na pigtutulod, Kulto ni Gloria), mga istasyon kan Bombay, Koryano, Intsik (Taiwanese), Italyano, asin ba pang networks na kun tutuuson dai man napapakinabangan kan kagabsan. Tanda ko kaidto, na naglaog lamang an GMA asin ABS CBN kan magkaigwa na kaming antenna. Nahanap nin halabang kawayan asin idtong stainless na kun hihilingon garo kalansay sa ire. An antenna an saro sa sinasaray kaidto lalo na kun may paabot na bagyo. Paglihis nin pirang taon, nagdakula an samuyang telebisyon asin an pagbalyong kolor kaini. Dai naman kaipuhan idtong iniitok na garo roleta sa paghanap kan channels. Sarong pindot na sana. Nawara naman dagos si mga tana, na garo burikbutikan sa telebisyon. Nagin na ining mga tawo, makolor asin mas naging mahiwas an kinaban. Sa paglaog kan kahon na ini, nagbago man an sistema kan buhay sa laog kan harong asin minsan sa satuyang mga opisina, pribado man o publiko, ibinali na an telebisyon bilang saro sa mga kaipuhan tanganing madaling makalaog an bareta (maaraman an winning combination sa lotto o kaya sisay an gana sa basketball o boksing). Sa telebisyon, nangyayari ngonyan an pinakamakusog na impluwensya sa kadaklan sa satuya asin ini nagbabanga na ngani kun siisay an Kapamilya (2) asin an Kapuso (7) na garo baga partido pulitikal ini. Dawa ngani hinohona na bakya an siring na pagbaranga na garo baga pagdalan nin Fox Channel. Tinatawan man kita kan telebisyon nin mga alternatibong paagi tanganing hilingon an kinaban asin makisalak kita sa pangyayari. Alagad, an kadaklan sa satuya, an telebisyon sarong hyper-reality tool na tinatabangan kitang lingawan an satuyang makamundong kamugtakan. Mas pinapaorog ta an popular asin baratong paagi nin kaogmahan ini nin huli sa kamawotan na talikudan an tunay na sistema. Mas muya kita sa mga game shows na pwede kitang tawan nin panugang kaginhawan kisa sa mga impormasyon na pwedeng makabukas kan satuyang pag-isip asin makatulod nin paghiro asin pagbabago. Hilingon ta na sana an format kan satuyang mga palabas. Mahihiling na mas prayoridad ta an relihiyon ni Willie Revillame. An mga drama/telenovela na nagbutwa ngonyan, yaon sa tema nin pantasya asin sa mga pig-recycle kan mga tema asin istorya na mas mahihiling na capital, publisidad asin pulitika sana man kan kanya-kanyang istasyon an pigtutulod. Nag-abot man sa punto na igwa nang sadiring format an mga networks asin minalataw an pulitika, an desisyon kan may mga kag-sadiri, kun paano hihimohon, aandamon an mentalidad kan tawo tanganing maitulod an interes kan saindang networks. Sa laog kan kahon na ini nabubuhay kita gabos asin dinadara sa manlain-lain na lugar, reyalidad asin espasyon na kayang abuton kan kusog kan teknolohiya. Sarong bagong conquistador an telebisyon sa satuya kaibahan na kan iba pang kasurog kaini. Yaon kita alagad mayo, sa malipot na turugan mantang nagkakan kita kan satuyang pamanggihan asin binabareta na may nangyaring dayaraan sa Mindanao.

No comments: