Friday, May 11, 2007

KINALBURONG GAPO

Kun piyesta, pinatitipon kami nin mga gapo—
si birilog, mabaskog, maitum na hali sa bulkan.
Mas maitum mas marahay. Piso kada saro.
Namahal an presyo kun igwang kandidato.

Kun natipon mi na, titimplahon na si kalburo,
sasalakan nin manlain-lain na kolor
asin saro-sarong pipinturan si mga pinurot na gapo.
Garo sinda mga prutas na nahulog sa tinampo.

Mapresko sa mata, magaya-gaya sa palibot.
Nagkikirintab an mga gapo sa irarom kan saldang,
nagsusuriyaw sa bago nindang mga rosas na bestida—
naghahalat agihan kan prusisyon asin parada.

Pagkatapos kan piyesta, naabot na an tig-uran.
Si mga kinalburong gapo, saro-saro nang naghuhuba
hinahali an gubing na pintura asin nagpapaanod
sa makusog asin maitum na tubig kan baha.


May 10, 2007

No comments: