Friday, May 11, 2007

SINDANG MGA AKI NIN MARAHAY NA BUTO

Saro ining ekspresyon sa satuya an pwedeng hona’on na usmak asin bakong angay na pan-aki nin huli sa sekswal na tono kaini. Alagad, marahay na paghorop-horopan an nasabing ekspresyon lalo na ngonyan na panahon nin eleksyon asin gamiton ini bilang igóng pantukoy sa mga kandidatong aki na kan mga depunto o kaya dating mga pulitiko sa satuyang rona. Sa satuyang konstitusyon ipinapahayag na tumang an sinasabing political dynasty sa tunay na espirito kan demokrasya asin dai ta pwedeng manegaran an bagay na ini na totoo ini saen man parte kan Pilipinas siring na sinasabi na sa gabos na parte kan impyerno igwang demonyong nakabantay o nakaposte. Haloy nang pigpunterya na an dinastiya sa pulitika bilang saro sa mga dahilan kan dai pag-asenso kan satuyang banwaan. Alagad nin huli sa kakulangan nin kapangyarihan sa kamot kan tawo, an mga ini nangyayari pa man giraray. Pwede man na sabihon na ini nakagamot pa man giraray sa satuyang kasaysayan nin mga landlords na iyo man an naglaog sa pulitika tanganing mantinaron an status quo na sinusuportahan man kan ibang institusyon arog kan simbahan asin eskwelahan. Sa satuya digdi sa Bikol, sarong makinarya na ginagamit kan mga pulitiko iyo an pagkakaigwa nin sadiring mga eskwelahan na kakapotan sa liog an mga empleyado tanganing itulod an sadiring interes kan pamilya sa pulitika man o sa ibang sangay. Kun hihilingon, bersyon pa kan lumang oligarkiya an modernong dinastiya na nangyayari man ngonyan sa satuyang pulitika. Kun hihilingon, an probinsya binanga-banga na kan pirang dominanteng pamilya asin ini an sarong indikasyon na garo naghihiro pa kita sa panahon kan medieval kun saen an mga hade asin reyna iyo an mga Pilatong may mahiwas na pagrorogaring asin mga nakatukaw sa pwesto. Kun kaya dai harayong isipon na minsan an klase kan pulitika ta, garo yaon pa giraray sa lado kan chess board kun saen duwa sana an naglalaban, asin kun matolohan, ini pigsasabing, mga sawong-sawong na.
Sa diskursong ini, angay man na tawan atensyon an paggamit kan buto (ari kan lalaki) bilang simbolo nin kapangyarihan asin karahayan, na sa pagsabot niyato, an karahayan, katakod sa pagkaka-igwa nin kapangyarihan na mina-impluwensya sa buhay kan mga namamanwaan. Sa satuyang suanoy na istorya, an buto sarong simbolo na pigaapod nganing ikinabuhay tanganing magtao nin suhestiyon na digdi naghahali an buhay asin bako ining solamenteng sa Bikol. Sa ibang kultura, siring na satuya, may pagtubod na an buto naging simbolo nin kahuruhalangkawing kapangyarihan na pwedeng ibaing sa sarong diyos. Asin ini mapapatunayan sa mga liktao (artifacts) na nakutkot asin mahihilingan kan siring na mga ilustrasyon asin pormang kurit. Sa kasong ini, an marahay na buto minatuldo kan kamot sa mga aki kan pulitiko na pinili man na laogon an pulitika nin huli ta sa paagi sana kaini maproprotektahan an interes kan pamilya na garo nagdadalagan nang sarong mafia. Sa mga pamilyang ini, nababanga kita siring sa magkakaiba an satuyang partido. Warring class. Entonces, an nangyayari ngonyan sa satuya na pagkakasararo daa, saro sanang re-alignment of powers, pagkukuntsaba sana. Dai man mababago an banwaan kun dati man sana an maturukaw sa pwesto. Dai pa akong nahiling na pulitiko na pagkatapos magserbi sa banwaan, mahuyong minababa asin itinatao an mandato bako sa kadugo o sa kadurog. Nin huli ta an poder, an kapangyarihan nakakaraot, nakakapapaslo! Sa ngonyan may mga kandidato akong bisto na naglaog na sa pulitika nin huli ta daing mga trabaho. Mga aki sinda nin marahay na pisot sa pulitikang supot!

No comments: