Saturday, September 01, 2007

burubareta

nagluwas na su anthology na pig-edit ninda allan popa saka si cirilo bautista. LATAY SA ISIPAN (UST PRESS) tolo kaming taga-Irig, ako, si jason tapos si sonny (pinsan ko). kaiba man si jimple. agku pa kadi sumusunod adtung ANI 33--Philippine Literary Journal, mas dakul na Bikolano sadto. nabayad ko naman su bagong libro ni fr. andrew tapus adtong cover kan bagong libro ni carlo arejola-ngamin pig-disensyo ka oragon na si vic nierva. amu di mga librong abangan ta.

5 comments:

Maryanne Moll said...

Hello, Mac user. Did you post this through your new PowerBook G4, via Safari, and with a wireless connection?

judgedre said...

i guess so, maryanne. hehe. dai na pati iyan nakaka email sakuya ta busy gayod pag adal kan saiyang bagong gadget. ini an first entry nya gayod using mac. ako, dai na gayod makabakal kan mac na iyan, macdo na sana. hehehe.

Kristian said...

hahahahahaha.this is it. lousy pa. ta i am still trying to ficure it out. parang it is so fragile.

Makuapo said...

ummm. hrrrmmm. in what way ko daw ini ididiscuss, gusto ko kaya medyo academic. post-colonial kaya. uhhm. isusurat an 'decolonization' na may temang ancient bicol sa mac na gira nin colonialism. ummm. hehehe. arog iyan kaini http://www.thelaptopauthority.com/image-files/apple_ibook_g4.jpg congrats!!!

Kristian S. Cordero said...

iyo rilibak nindo ako...hahahahahhaa. basta dai ako nag hahapot nin 1001.