Friday, September 07, 2007

ego
ini an gusto kong maka-olay.

1 comment:

judgedre said...

kristian, may bisto akong arog kaan an itsura. hahaha.
saka may ka-klase baga kita kaito sa college na arog kaan. (solt igwa man, hahaha) isipa. hahahaha.