Monday, July 23, 2007

PAABOT NA LIBRO HALI SA SARONG ARROGANT PA!


Abangan an pagluwas kan librong ini ngonyan na taon!

1 comment:

Maryanne Moll said...

Nuarin baya yan ta makikikakan ako sa launch asin mapa-pirma sa nagsurat.