Saturday, July 07, 2007


BEATRIZ SAW SHOW
Senador na si Chiz asin nanggana an Bikolanang si Bea Saw sa Pinoy Big Brother Season 2. Mantang an ki Escudero sa lado kan pulitika an kapangganahan man ni Bea nakatuon sa bitoon kan showbizness na sa Pilipinas dai man harayo an koneksyon. An pulitika igwang showbiz asin an showbiz igwa man pulitika. Pwedeng magin presidente si Chiz, pwede man na mas magin sikat pa ki Nora Aunor an Bea nin huli ta sa panahon na ini, bako naman gayong rarom kan arte an pighahanap kundi an kadipisilan na arogon an ngirit arog kan ki Bea asin kun hanggan saen an gibohon mong iskandalo asin intriga. Sa panggana ni Bea, nagin na siyang sarong spectacle, sarong imahe na pwedeng magladawan kan saiyang henerasyon asin kan kamugtakan kan banwaan na saiyang kinakaayonan asin bako sanang ini sa Bikol o sa Pilipinas kundi sa mas mahiwas na kinaban na abot kan telebisyon. Kun iisipon, an siisay man na maglaog sa bahay ni kuya, nagigin nang sarong spectacle o rakdag na papakinabangan tanganing gibohon na bagong pagkakan, paon sa mga paslong sira sa dagat kan konsumerismo. Arog kaini nagdadalagan an sistema kan showbiz dangan pulitika sa satuya, na dipisil man talagang ikurit an diperensya, apwera na sana ta an mga showbiz personalities pwedeng magbado ki mga usong moda sa fashion mantang an mga pulitiko, limitado sa pormal asin nakatagamang barong. Alagad bako naman ining totoo sa gabos na oras. Tubod ako na apwera sa pagiging makusog na tingog kan oposisyon, nakatabang na marahay an pagsul’ot nin maong ni Chiz sa saiyang mga campaign posters. Hilinga na sana kun na-state of the nation address, nabado man nin ingrande an satuyang mga pulitiko sa kamara asin napakarhay ta oras na ini, sarong limitadong pagkakataon na mahiling sa kamera.
Kun iisipon, an kamera an saro sa mga bagay na dai kita tuod, nali kun baga. Kun kaya, pigpipirit na ruripon kan isip ta kun pano kita mahihiling man sa kamera, sa sadiri tang pelikula o pasali. Kaya minsan nagkasulo na, nagbagyo na o nagtuga na an bulkan, an mga Pinoy, napahiling man giraray sa likodan kan nagbabareta asin minakaway. Asin sa limitadong pagkakataon na ini, napapakusog sinda, nabubuhay asin minangirit nin huli ta haloy na kitang nagngangalas, bihag kan liwanag kan kikilat na nagluluwas sa kamera, kan momentong garo pamagol ini siring na kaya kaining ikulong sa lente an oras. Asin bako kitang istranghero sa istorya kan mga tawo na nagin marahay an buhay sa puon kan saindang pagluwas sa telebisyon o pag-atubang sa kamera. Arog man kaini nagiging spectacle ngonyan si Bea, an Bikolanang nagmawot na itulod an saiyang kapangganahan nin huli sa pamilya. Lamang sa bagay na ini si Bea nin huli ta an ABS-CBN nagpapamidbid na an kada Pinoy na nagdadalan sainda, kapamilya na minaluwas na karibal kan GMA 7 na midbid bilang mga kapuso. Sa bagay na ini, istratehiya man o dai, nagibo ni Bea na ipahiling an pamilya bilang sentro kan buhay nin sarong tawo n minimidbid ini bilang saiyang pinaghalian asin pinagkakautangan nin buhay asin boot. Ini an pigriribok kan iba pang spectacles sa harong ni Kuya, ta sinda igwa man kanya-kanyang pigpapaluwas na representasyon kan kompleks tang pagkabuhay.
Hilinga an pagkamoot ni Bruce sa garo bruhang si Wendy (an bagong Lavinia/ Bella Flores) na sa kahuri-huri idinusay an saiyang kapangganahan sa Dios (Tandaan: sinabi niyang ‘to God be the glory’, pagluwas niya), an Mickey na simbolo kan mga akin in duwang rasa (saro Pinoy) na mas pinili an republikang ini, asin si Gee-an na sarong aki nin mayaman na binago kan eksperinsya niya sa laog. Asin siyempre an kuya sa bahay, an mala-dios na nakakahiling kan gabos, na agid sa nobela ni George Orwell kaidto, sarong spectacle man, nagkakawat sa imahinasyon kan henerasyon na ini bilang sarong simbolo nin all-in- one reality na kayang saboton an emosyon asin an isip kan tawo sa saiyang harong. Asin si Bea na bida sa saiyang istorya, na nagsasabi satuya na ‘follow your dreams, na sa satuyang pangiturogan nagngingirit, nagtatais nin lapis asin kun minsan iniisip tang marahay pa siya, kun kaya nagmamawot man kita na magalaog sa harong tanganing magkaigwa man kitang sadiring show na sa panahon na ini iyo an uso, iyo an uwak na nagpipiyesta sa satuyang kamugtakan. An spectacle na arog ni Bea asin kan iba pang housemates, malaog nin pirang taon o halawig na panahon sa satuyang memorya asin ini an saiyang show, ini an rakdag na didila-dilaon kan kadaklan sa satuya mantang sa lamesa kan bangkete nagkakarakan an mga kapamilya, an kapuso, iiba ta pa an government channel, an kasabwat.

1 comment:

Tibor said...

Siguro ngunyan mas lalo na kitang matubod na an tunay na talento mas laong madanay kesa sa mga pig paktoryang talento na arog ki bea saw. binabasol ko sa ladong ini an mga telebisyon na an habol sana porsyento asin komisyon sa pagpapaluwas kaining mga dalanon na kulang sa imahinasyon. Baka maparayo ako, kaya bweno,madaling isipon na dapat tang suportahan an arog kaining pagpapaheling kan tibay o orag kan mga bikolano alagad minsan minalakad kitang sobra na napapasiring sa pagkadapla ninhuli ta nadadara kita sa biglang kinang kan mga pangyayari. sa heling ko negatibo man nanggad ako na kadto ko pa sinasabi na disgrasya an pagkagana ni bea dahil mayo talaga siyang katago tagong talento asin nasabi ko pa na siguro mataan lang ini ning panahon baka ma nanggad daugon ka ini si la aunor. alagan kan naagihan ko an saimung literal na pagpaurog sa orag ni bea nagirumduman ko na tama man palan ako sa pagiging negatibo. sayang si bea pero marhay na yan ta dawa sa dikit na panahon nailag nya sa mapa kan puting telon asin sa telebisyon an sadit na tuldok kan satung rehiyon. kaya tama ka amigo minatubod man ako sa diklom ninhuli ta pakatapos kaya liwanag na an satong hahampangon. sa ngonyan si enchong dee, si aj dee, si aga bikolano naman baga, si isay pa kayang iba an pwede tang idagdag sa lista..ah amigo malawig na marhay an diskusyon ta. para lang sako sana dae ta man lugod isakat sa payo an pag orgolyong sobra sa mga sikat na bikolano. pabayae tabi ako na magsaludo sa imo sa asin sa saimong talento sa lado nin literaryo. Kun may sala man sa mga bikol ko pagpasensiyan mo na amigo mayo man siguro yan sa pagiging perpekto kundi sa pagiging tunay tang sarung bikolano.