Friday, June 29, 2007

RASON O RELIHIYON


Sa kaenot-enoteng pangyayari nakadayon ako sa grupo kan mga paratukdo nin pilosopiya sa Ateneo kan nagkaigwa sinda kan inaapod na symposium. Yaon man duman an pirang nagtutukdo sa departamento nin teyolohiya nin huli ta a'ngay na pinag-ulayan an manunungod sa fides et ratio. Si Mon Palma an nagin tagapagtaram kan nasabing banggi. Dakul an nagin paghorop-horop, mga pangaran na sinambit, pagsalingoy sa mahahalagang kabtang kan istorya nin kinaban asin an pag-orolay mapapadapit sa dayalogo kan pilosopiya asin teyolohiya tanganing mas mapadali, mapararom, mapahiro an mga estudyante sa paagi nin paghiling sa dayupot na relasyon kan rason asin relihiyon na kun minsan pig-iisip kong duwang pidaso nin na rakdag na parte kan duwang magkaibang jigsaw puzzle na ngonyan pirit tang pig-bibilog.

2 comments:

judgedre said...

i miss the group and this night of intellectual fun

Vincent said...

Circumcision in the Philippines: Reason or religion?

check out here:

http://uncircumcisedfilipinos.blogspot.com