Monday, February 19, 2007


BARETA

Kan siring na aldaw
na nakaabot ki Nanay an bareta
manungod sa pagkagadan kan saiyang biyenan,
na sakuyang apoon, sa lipot daa sa Amerika,
dangan idtong padihon niyang maestro
na nakagat nin ido, ninong ko idto—
nagbuhat siya sa saiyang tukawan
asin sinikadan an turog na ikos sa pirtahan.

No comments: