Monday, January 30, 2006

MA SUP'AY ATYAN

Ma sup'ay atyan sa legazpi, duman sa kahadean sa Rawis, sa unibersidad kan mga Dominakano, sa Aquinas University. Hirilingan kita asin maghoron-horon, maghimate sa mga hinabol na tataramon asin osipon. Ala sais nin banggi an po'on.

No comments: