Thursday, February 14, 2008

bagong tula


(La Femme au parapluie [Woman with Umbrella], Max Ernst)


PAGPASALUIB
Kristian S. Cordero

Kun mamawoton
saro sanang payong
an kaipuhan mo sa gabos
mong aldaw nin pagkabuhay
sa kinaban.
Iyan, kun mamaan ka
o kaya an uran dai nagigin bagyo,
o an saldang garo na baga anggot na a’ngot
ta napahigot niya an pagsara
kan saiyang payong na burikbutikan
na sa kadakulan kan saiyang
pinasiub minsan, sa kadakulan
kan saiyang pinasubli asin binakalan
pa ngani nin bagong mga payong an iba,
dai niya na magiromdoman an mga lawog
siring sa pampira nang payong an gamit niya,
mga payong na kun dai niya dinadara
pasiring sa padudumanan o nalilingawan
saka man minauran nin panghingorag na garo
naghaharakhatak an langit asin pigkikitik an kadagaan.


Pebrero 14, 2008

1 comment:

Evangeline Plantado said...

hello po sir.. anu po ang meaning kang title?