Monday, February 18, 2008

dakitaramon


Shi Tao, political prisoner ngonyan sa Tsina.
Hunyo
ni Shi Tao


An bilog kong buhay

dai na malihis sagkod “Hunyo”
Hunyo, kan an sakuyang puso nagadan
kan an sakuyang rawitdawit nautsan
kan an namomoot sako
nagadan sa madugong salog nin pagkamoot

Hunyo, an nagtutuya-tuyang saldang sinusulo an sakong kublit
pigpapahiling an tunay na lawog kan sakuyang lugad.
Hunyo, kan an sira naglangoy paluwas sa dagat na kakolor kan dugo
pasiring sa ibang lugar tanganing magtago
Hunyo, kan an kinaban nagbago, kan an salog uminuntok
natipon an mga surat na dai kayang darahon pasiring
sa mga gadan.

Bikol translation by Kristian S. Cordero

No comments: