Thursday, June 08, 2006

GO GEN!


Sonny Sendon (nakaitum) Gen Asenjo, Ako, (may kapot na libro) asin si Armand Ortinero

An librong kapot ko iyo an enot na libro ni Gen Asenjo na nabisto kong enot sa awarding kang Homelife. An librong ini may titulong pula ang kulay ng text message (Libro Agustino, University of San Agustin Press, Iloilo City, 2006) kompuesto nin mga tula sa Filipino asin Kinaray-a na sinurat kan awtor sa laong kan taon 1995 sagkod 2005. Abangan an sakuyang riparo kan librong ini sa kolum ko sa Bicol Mail.

No comments: