Wednesday, June 14, 2006

BAGONG TULA

Alas tres kasuudmang maagahon, nagpoon na mag-gatol an unggoy sa likod ko. An imahe kan Burias na binisita ko apat na taon na an nakaagi an nagbabalik-balik sako mantang pigsusugpon ko an mga imahe asin an emosyon an gustong kong mamatian. Enot ining nagluwas sa Filipino, pigpurbahan ko sa Bikol, ayos man, alagad mas madali si paghuros kan mga berso sa Filipino. Marhay man tanganing dai ko man ini malingwan. Siring kan dating pagmati, garo ini pa sana an enot asin bago kong sinurat. Nag-aalok giraray ako nin pagrokyaw ta an kamundoan kaya talaga dai man mailalaog sa saronmg garapon, naglilipwas ini. Naisurat ko an duwang tulang ini mantang pigkukugos ko an ilunan ko asin nakakua pa nin sarong metapora. Mamundo gayod an mga rawitdawit na ini o maluya na, dai na gayod ako nagtatalubo sa pagsurat. Uru-utro an imahen. Gasagas na an metapor. Alagad paanuhon ko man ini mga tugang, kun mismong an paghangos ko ngonyan minsan an pangiturogan nagsasaysay nin rawitdawit.


PAPUNTANG ISLA NG BURIAS
Kristian S. Cordero

Labas-masok ang mga kargador sa pier.

Nagmamadaling maidiskarga
ng mga nag-uunahang paa
ang mga kailangang
itawid sa kabilang isla.

Piyesta na sa makalawa.

Kailangang makaalis ang baroto
bago pumatak ang alas otso
ng di abutin ng pag-aati ng dagat.

Sumasama sa hangin ang maliliit
na buhangin at kumakapit
sa buhok

habang tumitilamsik ang mga alon
sa balat ng mga pasahero
at nagiging bubog ng mga asin.

Ganito nila hinahabol ang oras.
Ganito sila hinahabol ng oras.

UNAN
Para kay Gen Asenjo


Yinayakap ko ang mahabang unan na parang ikaw.
Ito ang pumupuwang sa napakalawak na patlang
na iniiwan mo sa higaan.

Marahan at tiyak ang aking mga yakap
hanggang sa manikip ang aking dibdib
at marinig ko ang hanging lumalabas
sa unan, parang buntong hiningang
pinapakawalan pagkatapos ng pagtatalik.

Ganito rin kita nakikita sa tuwing kakain
ka ng tanghalian, nakahanda ang pekadilyo
at dahan-dahan mong bubuwagin ang tali
sa tilapia, walang imik mong ginagawa
ang ritwal ng paghuhubad.

Hindi mo ako tinitingnan at hindi rin kinakausap.
Mag-isa mong itinataboy ang mga naligaw na langaw
sa mesa at tumatayo kang iniiwan ako ng dighay.

Hunyo 14, 2006

No comments: