Wednesday, January 12, 2005

SOLITARYO

Sa may pasamano kan bintana
na sinagom nin tubig-uran
asin ngonyan luhay na sinusupsop
kan bulanit kan saldang na garo algodon
na idinukot sa nagtutuming lugad
natan-aw si manay, nahiling sa harayo
asin pagkatapos, minakawat nin solitaryo
siring sa saiyang paghalat,
luhay-luhay niya man na binubuklat
ining mga pades kan baraha,
sinosolo ni manay an saiyang pagmati:
an kaogmahan kun natatapos an kawat
an sogot na dayaon an sadiri, an langkag
asin gabat kan naghahalat.
Haros tolong bulan ko nang
nahiling si manay na arog kaini pagkakahapon
kaibahan ining mga tawong duwa an payo
nagsusugpon nin hinangos asin mga numero,
asin nangingidam nin labi-labing kamunduan.


01052005

No comments: