Wednesday, January 12, 2005

KINO

Nagdakula akong may ataman
na kino sa laog kan lawas.

Ining kino sa daghan dai ko
naggad pinaparisa lalo
na sa ama kong suldados.

Tinubtub niya minsan
an sakuyang daghan
tanganing an ataman
na kino magadan.

Poon kaidto,
nagtago an kino
sa sakuyang puso.

Ining kino sa daghan
an nagin ina kan gabos
na kino sa sakuyang hawak.

Nag-ugbon si kino
sa sakuyang daghan
nin iba pang mga kino

sa may tulak na garo
saradit na pandesal,
sa tabay sagkod sa braso.

Dai na ini ikina’angot
kan sakuyang ama
asin dai niya naman
nagiromdoman si kino
sa sakuyang daghan.

01052005

No comments: