Saturday, January 08, 2005

ECCE HOMO

Itinanghal ni Pilato si Kristo sa madla
at sumigaw

Ecce Homo!

At sila'y nagsigawan

Ipako sa krus! Ipako sa krus!

Ibinigay niya Siya sa kanila
at naghugas ng kamay si Pilato.

Itinaas ng pari ang hostiya
at nagsabi

Katawan ni Kristo

At taimtim na sinagot ng nagkokomunyon

Amen.

Pagkatapos, naghugas ng kamay
ang pari.

No comments: