Thursday, November 02, 2006

pakshet reflections

1. makusog an tama kan red horse, kaya kaining ipasuka an bituka ko apwera sa memorya ko kan sarong tawo, pakshet.
2. dai nang maboot pa sa tawong nangungutang.
3. mapang'os an ganot kan tawong namomoot. dai ako ginaganot.
4. may mga tawong maation hilingon lalo na kun nagluluwas na an buhok sa dungo.
5. an muta minsan nakakapacute hilingon. basta bakong kolor green.
6. an piyesta sa mga kalag obligasyon sa tulang.
7. dai totoo an mga linyang rest in peace kun piyestang kalag.
8. may mga zombie na minaduman sa kampo santo kun piyestang kalag.
9. mababakante an purgatoryo sa ngapit na panahon. madidisolve.
10. magkakaigwang universal clemency sa gabos. an impyerno magiging summer capital na sana gayod.

1 comment:

Anonymous said...

Yan! Tangata?