Wednesday, November 15, 2006KINAAGAHAN

Nagbabatok an ido sa luwas
nin huli sa kusog kan uran.

Naghahanap ki saluyo nin medyas
si agom na lalaki.

Nagdudukot an parong kan bawang
sa mga sinablay.

Pigpapakarhay si raot na payong
kan katabang na gurang.

Bukas an telebisyon.
Barado an kasilyasan.

KAUDTOHAN

Nakakalugad an saldang
minalagbas sa atop na yero.

Nagkukurahaw sa luwas
an paratinda nin puto lanson.

Pigtataptap sa lubot an aki
tanganing paturugon.

Nagpruprusisyon an mga sirum
pasiring sa daing laog na tsupon.

KABANGGIHAN

Naglilipot an tamong.
Naglilipot an panahon.

Makusog an hukragong
kan bentilador.

Nagtataram minsan turog
an agom na babayi.

Garo pigkakaolay an sadiri,
mantang kapot-kapot an sa saiya.

Nobyembre 14, 2006

No comments: