Wednesday, November 15, 2006
AWIT NI ASOG

Dai isalak an dugo kan datu
sa malungsing istranghero.
Pugulon an pag-inom—
may ilo an baso.

May giyera sa saindang mata
an hangaw parong kan nag-aating
dagat, makusog pa ini sa habagat.
Kagadanan an yaon sa gira
kan saindang mga palad.

Gagadanon ninda si Gugurang
papasaon an mga lagdong
susuloon an satuyang mga harong.
Lulupigan an mga balyana
babaakon an saindang mga hawak
gigibohon sindang mga aswang.

Sasabwagan ninda nin pulbura
asin bagong semilya an daga
maluwas an mga aki niyato
na kakambal an arado
asin may sabod nin rosaryo.

Hahanapon ninda an bulawan
na saindang napangiturogan
kukutkuton pati an satuyang
mga daghan nganing hilingon
kun minsan an puso niyato
nagkikintab, pwedeng ipabakal.

1 comment:

judgedre said...

na i-imagine ko na kun isay naman kaini an ma perform! ayyyyyyyy!!!