Tuesday, July 18, 2006

AMU NA TADI NA!Takop pa lang ini. Igwa pa sa laog. Abangan an pormal na paglagda kan enot na libro kan saro sa nangungurog na tingog na nagbutwa sa ronang Bikol poon pa kan panahon kan Ibalon sagkod sasinarom kaining kinaban.

2 comments:

judgedre said...

who made the design? beautiful! and please extend my congrats to manoy frank. and of course to you..nag papayaman na talaga ay!

Sonny Corpuz Sendon said...

Ako man. Excited na ako.