Saturday, July 15, 2006

AGNUS PRESS, UYA NA!Mga Bikolnon sa gabos na rehiyon asin bilog na kinaban. Uya na an AGNUS PRESS sarong sadit na imprenta sa Bikol na mapublikar nin mga obra sa literaturang Bikol asin iba pang akda kan manlain-lain na disiplina na orog na makakatabang sa pagpatalubo asin pagpayaman kan arte asin kultura sa rehiyon. An AGNUS PRESS nangingiturogan sa dagos-dagos nang pagbutwa kan mga manlain-lain na tingog sa Bikol.

Padabaon sadiring Tataramon.

No comments: