Wednesday, November 21, 2007

another take from HOMELIFE

Dakula an utang ko sa Homelife. Saiya ko enot na namatian na sabiyan na: 'Oy tatao kong mag-surat, uni kwarta saka premyo, maghuruhambog ka na...' Pang-apat ko na ini sainda.

1999 Paputok (2nd Place)
2004 Isda (Grand Prize)
2005 Agua de Mayo sa Seminaryo (2nd Place)
2007 Sa Paglubog ng Araw (2nd Place giraray)

Uni an iba pang bareta:

Irinuman ta anas hali sa Bikol.

2 comments:

judgedre said...

'yup man talaga!!!! labi labi naman talaga. hahahah. congrats giraray. maanna, maduman kita sa kuyan!

dumigdi ka sa manila, dakul kitang kaipuhan tukduan kun ano an uran.

Rizaldy M. Manrique said...

pls check your mail, congrats!:)