Tuesday, October 03, 2006

TULA/RAWITDAWIT

After Milenyo....

MULI

Marahil dahil sa nagdaang bagyo
kung bakit parang nagliwanag ang seminaryo.

Muli akong naupo sa harapan ng rebulto
sa may hardin, sunog ang mga dahon ng agoho.

O baka sadyang marami lang talaga ang pinagbago
sa loob ng halos mag-aapat na taon.

Pakanluran na ang lipad ng mga pauwing ibon,
pasado ala-singko na ng hapon.

Huwag sana silang abutin ng dilim sa daan.

GIRARAY

Siguro dahil sa nag-aging bagyo
kun tano garo nagliwanag an sminaryo.

Giraray akong nagtukaw sa atubangan kan rebulto
sa hardin, sulo an mga dahon kan agoho.

O tibaad dakul lang si nangyaring pagbabago
sa laog kan haros maapat na taon.

Pasulnupan na an layog kan mga papuling gamgam
pasadao ala-singko na nin hapon.

Dai lugod sinda abotan diklom sa dalan.


Mata Kan Bagyo

Garo pigliliha kan nag-aagaw diklom
an mga natatadang kahoy asin nakatindog pang edipisyo.
Malodok an banggi asin an duros dai na lamang nakakahiro
maski an mga malalatang dahon na pigsigid ko kasubago.
Hain na daw si paralugos na duros?

An sanga kaining gurang na akasya pigbusong bagang mga muro.
An mga poste garo mga palatakot na nagsarabod-sabod an kable
kun dai na ngani mag-abot an kuryente, iisipon mo na kadakul
kitang ginibo asin binakal na ati asin kawatan na dai na madalagan,
dai na pakikinabangan kaining sadit-sadit tang kinaban.

Pagkatapos kaining bagyo, nagtatambo an ngirhat sa sakuya,
ining katoninongan na ini baad an mata
kan mas dakula asin mas makusog na bagyo,
ini gayod an mata kan Dios na dai minapirong
ta sa ngapit na aldaw, an gabos na bagay
sa saiyang paghiling, magiging tiniripon na kalansay.

1 comment:

Makuapo said...

bro, "agoho" is "pino" in filipino. it might be better. just a suggestion. aram mo naman. hehe.