Wednesday, October 04, 2006

SA PILI AIRPORT


Naghuhukay ang lobo sa lupa,
Hindi siya maaaring magkamali.
Dito, tiyak niyang nakitang
inilibing ng pastol ang alaga.

Patuloy na lumalalim ang hukay
at pumapasok sa kanyang sentido
ang amoy ng nabubulok na laman ng tupa
parang bomba.

Krsitian S. Cordero

1 comment:

EC Samar said...

salamat at may nabasa rin akong tula sa tagalog. matagal-tagal pa siguro bago ako magpasyang mag-aral talaga ng iba pang wika sa pilipinas, kung ganitong dumarami ang mga kakilala kong nag-ba-blog sa bicolano, baka iyon na talaga ang piliin ko.