Wednesday, December 31, 2008

obra para sa bagong taon

ENERO DOS


Raot
na turotot
uda nagpupurot.


Uda na tawo
sa palibot
a’ngin, malangpagkot.

Gurang na buktot
pigtitipig
Lukot-lukot na supot.

December 31, 2008. Iriga.

1 comment:

Jonas Cabiles Soltes said...

Lang 'ray kadi gin. Hehehe. Mapakanimo man lugod a gabos mong pinag-aayat bngwan na bagong taon!