Friday, May 23, 2008

travel and books

While on my way to thailand and cambodia....

Saro sa karahayan kan pagbasa iyo na ika man itinutulod na magsurat kan saimong mga libro, dai tanganing magsapawan o magpainororagan, kundi tanganing magtao ka nin panibagong tursido asin dagom sa naratibong pigbibilog o pigsabod-sabod ta.-thanks manoy jun for the advance copy. dakul pa lugod magsunod.

No comments: