Thursday, January 03, 2008

ODES


Photo by Abe Olandres.

ODA SA SANTOL

Sarong tukdol sa santol
kiblit sa kublit, dugkol
sa bilog na hawak dangan

hulog. Sasalohon kan mga
kamot, alagad ano ining gutom
sa bungang labi kaalsom

ta sa pagtingag pa sana, pagbuka
kan palad sa pagsalo, paghiling
sa nagigilo-gilong prutas minabuka na

an ngimot. Mantang naghahalat
sa pagkahulog, nagkikibot-kibot
na an mapulahon na burubagtingan.

-Part of the upcoming collection, PUSUANON,
this january 22, 2008.

2 comments:

rosadel said...

Hi Kris, You have no idea how much happiness your Bikol poems have given me, especially your odes to buskay and santol - makes me salivate while reading. How can I get a copy of your books? Thanks and keep writing. rosadel

Kristian said...

salamat rosadel, where are you based? I can send you a copy.