Thursday, January 03, 2008

odes 2


Photo from the blog of Simple Sparrow

ODA SA BUSKAY

Sa may pwertahan
nakakalay
an mga buskay.

Kun nagtatarangkuan
an mga ini
huli kan duros—

hinihidaw niya
si mga dating kagharong.

Enero 2, 2008

No comments: