Sunday, May 28, 2006

SALITA SA INQUIRER

Sa isang barber shop sa Naga una kong nakita ito.

http://news.inq7.net/sunday/index.php?index=1&story_id=77276

1 comment:

aa said...

congrats....hmmm your poem 'sounds' family..am not just sure how.. :)