Monday, May 08, 2006

RETRATO ASIN RAWITDAWITSa pagsurat nin rawit-dawit/tula, mawot ko an pagdakop nin sarong eksena, sin sarong imahe na garo minapitik sana kan buton nin kamera dangan mahiling kong nagririlitong na an mga payo kan nakahiling/nakabasa/nakaintindi. Kun dai akong susuraton, kapot ko an kamera asin naghahanap ako nin mga imahe, idtong mga pinasipara na sana kan memorya. Enot akong natitikbahan sa mga ladawan na ini. Enot akong nagsusuriyaw sa kada pagtapos kan sarong akda. Asin siring kaidtong sarong tawo na nagdaralagan sa poblasyon na huba, minahali man ako sa tubig asin hinahanap an enot na tawong makagaw kaining gatol kan butlig ko sa payo.

No comments: