Thursday, March 09, 2006

KWARESMA


Maralangsa giraray an satuyang mga dalan,
siring kayan an parong pagminasalak an kasalan sa kabanalan.

(An retrato kinua ko sa UNEP Chapel kasuudma, pagpa-recollection mi duman.)

No comments: