Saturday, September 16, 2006

Tula

Narito ang isang bagong tula. Sana'y magkabisa.

PAGLAOM

May mga hapon na siring kaini:

mga rignos nakatugron
sa kable nin kuryente

asin sa tinampo, pigpupunpun
na an mga paroy.

May mga nawawalat na
mga bulawan na tipasi

asin nasaralak sa maiitum na gapo.

1 comment:

judgedre said...

the parable of the seeds?