Tuesday, July 19, 2005

BAGONG TULA

SEMINARYO
Para kay A.

May dalawang magkasintahang ahas
ang natagpuan sa loob ng seminaryo.

Agad na lumikha ng ingay at gulo
upang mabulabog ang naglalampungang ulupong.

Biglang natipon ang mga seminarista
at naghanap nang kahit anong maaring pamalo.

Hindi pa nakakalayo ang isang ahas
nang hatawin ito ng kulay tansong tubo.

Tinamaan sa ulo ang ulupong.

Hinagod ang katawan nito
at pinagpira-piraso.

Iminungkahi ng isang pari
na alamin ang kasarian ng napatay na ahas.

At dahil walang marunong tumukoy nito
ipinagpalagay nilang—ang babaeng ahas
ang nadisgrasya.

Nang dumating ang gabi ipinagbunyi
sa misa ang naganap na pangyayari.

Pinangunahan ng obispo ang panalangin
at ipinag-utos nito ang masidhing
paghahanap sa nakatakas na ahas.

Habang sa isang sulok ng altar
nanlilisik ang mata ng ulupong
na natatapakan ng maamong birhen.

No comments: