Tuesday, April 25, 2006

Garchitorena, Camarines Sur
Arog kaini nahiling ko an pagsulnop kan saldang duman, sarong bagay na bihirang mahiling digdi sa syudad o tuyong dai naman kaya hinihiling kan tawo. Minsan dawa kinakatakotan an diklom, ta kadakul ining hinihimong hilom, igwa pa man giraray na pagsulnop na garo baga minapatanid, minatugon na kita maghalat sa giraray na pagsirang. Sa mga kadikloman kan satuyang buhay, siring sa sinabi kan santong si Juan de la Cruz, kita pinupurga sa pagkamoot.

Sa mga siring na pagbaklay, garo ako minaatubang sa dakulang salming kan buhay, asin giraray kong nanunumpungan an mga tataramon na hona ko dai nang mga gabat asin rarom, arog kan duros, saldang, dagat, dios, kulog boot, asin kaiba na an pagkamoot.

No comments: