Monday, August 08, 2005

SANO Posted by Picasa

2 comments:

Sonny Corpuz Sendon said...

Yan,

gustung-gusto ko tong mga bagong pics mo! Lang gagayun!

Oragon talaga ika sa pag-capture ka mga bagay na poeitic a setting... sa pagkakabayad ko ku mga ritratu, bagana ako nagbasa sa usad sa mga tula mong punung-puno sa tayutay sagkot imahen.

Biboy

trinity31marquis said...

damn good blog, check out mine http://juicyfruiter.blogspot.com, comments always welcome!